Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft.

CSR Hungary Díj 2018 / Környezet – Zöld kiválóság

 

 

 

 

A legjobbat a természettől, a legjobbat a természetnek”

 

A Cégről

A HiPP cég a világ legnagyobb ökológiai termelésből származó nyersanyag feldolgozójaként Magyarországon is elkötelezetten támogatja a bio termesztés és termelés növekedését, fejlődését.
Az üveges bébiételek gyártása 1995 szeptemberében kezdődött meg a hanságligeti üzemben, főzelékek, hústartalmú ételek, valamint gyümölcsök gyártásával. A HiPP Kft. a hazai piacon kívül több mint 40 ország vásárlói részére gyárt és exportál bébiételt.
A HiPP filozófia „A legjobbat a természettől, a legjobbat a természetnek” a mai napig kötelező érvényű és ez nemcsak a HiPP termékek minőségében tükröződik, hanem a természettel való bánásmódban is.

 

Háttér

A HiPP Kft. elkötelezett a természet és az ember egyensúlyának megteremtése mellett. A középpontban a természeti erőforrások gondos kezelésén keresztül az élhetőség, a fenntarthatóság megőrzése áll. Cégük elkötelezett az összes vonatkozó törvény és szabályozás betartásán túlmutató célok elérésére. Ennek érdekében a vállalati környezetirányítási menedzsment rendszert a megfelelő eljárásokon keresztül folyamatosan tovább kell fejleszteni és jobbítani, egyidejűleg a vállalkozói tevékenység környezetre gyakorolt negatív hatását csökkenteni. Ehhez folyamatosan továbbfejlesztett, csoportszintű irányelvek kerültek felállításra. Ide számít többek között a magas ökológiai színvonalat magába foglaló, nemzetközileg érvényes környezetirányítási menedzsmentrendszerek (ISO 14001 és EMAS) kiépítése. Ennek keretében megfelelő intézkedések kidolgozása az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások kimerülése és a fajok kihalása ellen. Cél a kibocsátás csökkentése és az egyéb erőforrások felhasználásának csökkentése. A HiPP a zöld géntechnológiával és a természet közeli mezőgazdasági módszerek tanulmányozásával segíti elő a biológiai sokszínűséget.

A tulajdonosok minőség iránti elkötelezettségüket azzal is kifejezésre kívánták juttatni, hogy a HiPP Kft. minőségügyi rendszerét a német és osztrák anyacégek ISO 9001 minőségügyi rendszerébe integrálták 1999-ben, ugyanebben az évben került sor a hanságligeti üzem HACCP rendszerének bevezetésére. A BRC-minőségügyi tanúsítványt 2002-ben kapta meg a cég. A környezettudatos tevékenység keretein belül a HiPP Kft. 2005 ben bevezette az ISO 14001 szabvány alapján a környezetirányítási rendszert is, majd 2016-ban energiairányítási rendszert az ISO 50001 szabvány alapján. 2018-ban pedig EMAS és EMASPlus rendszer került bevezetésre.

A 2009 évi kapacitásbővítést követően 2014-ben üzemükben a könnyűolaj kiváltására költség-, és környezetkímélő beruházásként tartályos gázellátó rendszer került bevezetésre. Ennek következtében kevesebb a levegőszennyezés, ~30%-al javult az emisszió (káros anyag) kibocsátás. Ugyanettől az évtől minden szállítási évre az E.ON Energiaszolgáltató Kft-től vásárolt és elfogyasztott villamos energia 100 % ban megújuló (vízi-erőmű) forrásból származik.

Energiagazdálkodás

A HIPP Kft. mindig elkötelezett volt az energia hatékony működés mellett, ennek újabb állomásaként az Energia Irányítási Rendszer (EIR) bevezetésére került sor. Az indítás megkezdését követően kijelölték a bevezetésért felelős környezet- és energiairányítási munkacsoportot.

Az energiairányítási rendszer bevezetésével a vállalatnál egységesen valósul meg az energiafelhasználás nyomon követése, a veszteségek azonosítása és azok hatékony kezelése. Az energiairányítási rendszer működtetésével új lehetőség adódik az energiával való gazdálkodás jelentős javítására, az energiaköltségek csökkentésére és ezen keresztül a termékek és szolgáltatások piaci pozíciójának erősítésére. A HiPP Kft. energetikai szempontú átvilágításával, veszteségtérképezéssel vagy éppen a jövőbeli energetikai szempontokat is figyelembevevő beszerzési szerződések megkötésével az energiaköltségek csökkentése már rövid távon is megvalósult.

Azonosították a jelentősebb teljesítménymutatókat (gáz, víz, áram). Ezek a fajlagos mutatószámok folyamatosan értékelésre kerülnek. Ha az átlag értéktől +10% eltérnek, intézkedést kell tenni. 2017- ben a fajlagos energia felhasználásuk 18%-al csökkent az energiahatékonysági célok végrehajtása következtében. Az energiateljesítmény mutatókat az energetikai folyamatok értékelésekor elfogadott műszaki – gazdasági – környezetvédelmi hármas követelmény rendszerrel összhangban kell kidolgozni. A mutatószámok használatának célja a fajlagos értékek nyomon követése mellett a kollégák motiválása, és az energiafelhasználás csökkentésére tett erőfeszítések tudatosítása, illetve népszerűsítése.

Az energiateljesítmény mutatók alakulásának kiértékelése a környezet- és energiairányítási munkacsoport megbeszéléseken negyedévente történik.
Az energia átvizsgálás alkalmával a fő fogyasztók is azonosításra kerültek, ennek során megállapítható volt, hogy a legnagyobb fogyasztó a világítás. A 2017 évi célokat és a hozzá tartozó cselekvési terveket határidőkkel és felelősökkel a munkacsoport ennek figyelembevételével dolgozta ki.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékkérdés globális probléma lett ma már. Ez mindenkire, az egész társadalomra tartozik, ésszerű és eredményes megoldáshoz mindenki szoros együttműködésére van szükség. Ez a felismerés megköveteli, hogy minden szakterület szakemberei rendelkezzenek a hulladékokra, azok keletkezésére, természetére, kezelésére, hasznosítására, ill. ártalmatlanítására vonatkozó legfontosabb ismeretekkel és módszerekkel, lehetőségekkel.

A keletkező hulladékok környezeti relevanciával bírnak. A vállalat feladata, hogy környezeti felelőssége tudatában és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása érdekében a lehető legkedvezőbb állapotot alakítsa ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladékokkal kapcsolatos döntései során a hulladékhierarchia elvei mentén kell meghoznia döntését. Vagyis törekednek a magasabb szintű hulladékkezelési megoldások megtalálására

CO2 kibocsátás

Az energiafelhasználás csökkenésével együtt -20% csökkent a fajlagos káros anyag kibocsátásuk is. A nyersanyag és készáru szállítása során nagy hangsúlyt fektetnek az üres járatok minimalizálására és a megfelelő szolgáltató kiválasztására.
A tudatos energia beszerzés során 100 % zöldáramot vásárolnak, melynek káros anyag kibocsátása nulla.

Biológiai sokféleség

A HiPP cég környezettudatosságát erősíti, hogy két természetvédelmi terület közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Az átláthatóság és társadalmi tudatosság javítása érdekében folyamatos oktatásokat tartanak dolgozói részére.
Az üzem összterületének 80,6 %-a zöldterület, a külterületen a réti virágok elvirágzása után vágnak, fenntartva ezzel a területre jellemző rovar és lepkepopuláció sokféleségét.

Környezet és Energia Munkacsoport

A fenntarthatósággal és energiával összefüggő tevékenységek a HiPP Kft.-nél a környezet- és energia munkacsoport munkájával láthatóak el hatékonyan. A csoport tagjai a vállalat fő részlegeinek szakemberei. A munkacsoport célja az erőforrás felhasználásának racionalizálása.