Kategóriák

LEGYEN A LEGJOBBAK KÖZÖTT!


Kérjük figyelmesen olvassa el a pályázati feltételeket!

Ezen a nyilvános, önkéntes pályázaton egy pályázó több pályázattal is szerepelhet Minden egyes pályázatra külön pályázati eljárási díj érvényes! Minden egyes nyertes pályázóval 2 éves védjegyhasználati szerződés köttetik!

Pályázati anyagok leadási határideje: 2020. augusztus 20.
A már regisztráltaknak lehetősége van a pályázatírása előkészítő webináriumon való részvételre, amelynek díját a regisztrációs díj már tartalmazza!
Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kategóriá(ka)t és töltse le most Nevezési csomagját!


1. Legjobb felelős és fenntartható vállalatért

A Pályázó szervezet a CSR-re (vállalati felelősségre és fenntarthatóságra), mint menedzsmentrendszerre tekint. Még pedig oly módon, hogy működése egészében végigkövethető a felelősségre és a fenntarthatóságra való törekvés.

A felsőszintű vezetők is elkötelezettek az átfogó fenntartható megközelítés mellett.
S ennek megfelelően terveznek, végrehajtanak, mérnek és kommunikálnak az egyes menedzsment területeken is.
A társaság üzleti tevékenységét oly módon végzi, hogy hangsúlyt helyez a társadalmi és környezeti hatásokra, s arra a közösségre (munkahely, helyi közösség), ahol működik. A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) olyan elkötelezettség, amely olyan politikák kidolgozására és végrehajtására irányul, amelyek felelős politikákat és gyakorlatokat alkalmaznak az üzleti napi működésben.

Összefoglalva: komplex módon közelítik meg a vállalatok felelősség és fenntarthatóság rendszerét.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

2. Legjobb CSR Programért- Közös ügyek-közös felelősség

A CSR fejlődésének kezdeti szakaszában az egyik fő mozgatórugó a filantrópia (jótékonyság, adományozás) volt.Természetesen ma is fontos ez alapelv a rászorultak, akár természeti katasztrófa, vagy járványok idején.  A CSR-ral kapcsolatban azonban ma már szélesebb körű elkötelezettség alakult ki: ideértve például a munkavállalók életének védelmét és javítását, az oktatás és képzés iránti elkötelezettséget, valamint az egészségügyi szolgáltatások javítását.

Ideértve más CSR-hez kapcsolódó programokat. Mint oktatás, kultúra, egészség, helyi közösség támogatása, esélyegyenlőség, sport stb. területén.
Fő alapelv, hogy a problémák megoldására koncentráljunk!
Milyen érintetti megoldás lehetséges helyben, Magyarországon a fenti területeken?
Hogyan lehet elkötelezetté tenni az adott ügy, az adott téma iránt az érdekelt feleket?

“Hal helyett háló!”– mint ahogy 2006-tól hirdetjük a CSR Hungary részéről.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

3. Legjobb innováció a körkörös gazdaságért

Azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek a pályázatát várjuk, amelyek olyan innovációt fejlesztettek ki, mely a körkörös gazdaság modellt helyezi középpontba. Akár új technológia bevezetésével, vagy más típusú kezdeményezéssel (pl. a műanyag újrahasznosítás), gondolkodásmóddal rendelkezve.
Az innovatív megoldás a lineáris modellről a körkörös modellre helyezi a hangsúlyt. „Innováció”: bármilyen környezeti, társadalmi vagy pénzügyi szempontból a kereskedelmet szolgáló kutatás eredményeként.

A körkörös gondolkodás nem csupán csökkenti az erőforrások – mint például a nyersanyagok, a víz és az energia – felhasználását, hanem arra is ösztönzi az iparágakat, hogy a termék teljes életciklusára tervezzenek. Az egyik vállalat hulladéka a másik nyersanyaga.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

4. Legjobb környezeti felelősségvállalásért

A vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontjai közül a környezet kapja a legnagyobb figyelmet, mivel bárhol élünk mindenkit érint. A növekvő népesség és ezzel együtt a természeti erőforrások növekvő kiaknázása a növekvő termelési igény kielégítése érdekében sok szempontból maga után vonja a környezet felelőtlen módszerekkel történő kihasználását.

Magyarország büszke lehet a biológiai sokféleségére, a változatos ökoszisztémákra. A nemzeti identitásnak fontos tényezője a természeti környezetünk, ugyanakkor saját környezetünk védelmével a globális problémák megoldásához is hozzájárulunk.
Ebben a kategóriában azoknak a cégeknek a pályázatát várjuk, melyek sikeres projektet vagy programot hajtottak végre pl. az alábbi területeken:

  • energiahatékonyság
  • széleskörű termék felelősség
  • zöld termék dizájn
  • karbon-program (CO2 csökkentése)
  • víz védelem

Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

5. A „CSR lelke” – Legjobb belső CSR megoldásokért

Egy cég esetében is a rendelkezésre álló erőforrások közül az egyik legfontosabb az emberi erőforrás, ami még napjainkban sem kapja meg a kellő figyelmet, a kellő gondoskodást. A megfelelő humánerőforrás gyakorlat, a munkaerő- piaci részvétel javíthatja a cég munkaerő-termelékenységét és növelheti a szervezet külső hitelességét is.
Az egészséges, motivált alkalmazottunk, munkatársunk a legfőbb kincs!
Sőt ő az, aki a munkahely CSR értékeit öntudatlanul is saját mikro- (család és baráti kör) és makroközösségében is gyorsan és hitelesen terjeszti.

A jól működő belső CSR/vállalati felelősségvállalás pedig kiegészíti és még jobban erősíti a külső CSR tevékenységet.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>


6. Junior

Már itt van a „Z” generáció, akik általában a családok legfiatalabb tagjai, akik az internet, a modern technológia révén ugyan tájékozottabbak és könnyebben jutnak információkhoz, mint a korábbi nemzedékek, mégis ha az idősebb generációk nem gondoskodnak arról, hogy az értékelvű gondolkodásmódot átadják, akkor az „elveszett generációvá” válik a „Z” generáció.

Az értékek folyamatosságát a különböző generációk közötti megfelelő szintű és minőségű oktatással lehet biztosítani.
Ebben a kategóriában tehát azokat a projekt pályázatokat várjuk, melyek e generációt, akár a fenntarthatóság, a felelősség értékeinek a megőrzésére, akár önmaguk védelmében felelősebb döntések meghozatalára ösztönzi. Adott vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

7. Legjobb beszállítói kapcsolatért

Olyan projekteket, együttműködéseket keresünk, melyek a korábban meglévő határokat átlépve (innovatív, saját céges határain túl lépve), kifejezetten a kereskedelmi partnerekkel, beszállítókkal, iparági partnerekkel, NGO-kkal – a közös cél érdekében – hosszabb távon fenntartható eredményeket tudnak létrehozni.
Minden olyan kezdeményezést vagy projektet, amely megmutatja, hogy a társadalmi és környezeti kockázatokat hogyan kezelik és nyomon követik az ellátási láncban. Akár a technológia révén. Miként jár elõnyökkel a társaság és annak beszállítói számára az átláthatóság javításával. 
A közös cél érdekében a közös projekt, együttműködés minimum 1 éve már sikeresen működik.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

8. Legjobb CSR/fenntarthatósági vezető 2020 (Csak 1 személy kaphatja meg!)

Ez a díj azt a kiemelkedő vezetőt ismeri el, aki úttörő, inspiráló, motiváló szerepet mutatott és egyértelmű elkötelezettséget vállalt a hosszú távú fenntartható jövő iránti. Ezáltal elismert katalizátora lesz pozitív társadalmi és környezeti hatásoknak.
E kategóriában keressük a példaértékű CSR teljesítményt nyújtó személyt. 

2 ajánló szükséges. Ez lehet szervezet/cég is!
Ez esetben nem védjegy használatról van szó! Nincs nevezési díj!

Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>

9. Legjobb CSR kommunikációért

Ez a kategória elismeri az összes olyan kommunikációs kezdeményezést – legyen az belső kommunikációs kezdeményezés, online marketing vagy közösségi média kampány -, amely mérhető, pozitív változást hozott kulcsfontosságú érintettek számára.
Részletes követelményrendszer és szempontok itt a nevezési csomagban találhatóak! >>