Szöllősi Réka

Szöllősi Réka diplomáját a Külkereskedelmi Főiskolán, szakképzett-ségét pedig a Gödöllői Agráregyetemen szerezte. Pályáját agrárium-ra szakosodott, szabadúszó tolmács-fordítóként kezdte 1996-ban, egyebek mellett részt vett az uniós joganyag csatlakozást megelőző fordításában. 2004-től 2009 végéig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaként uniós élelmiszeripari szabályozási témákon dolgozott, tagja volt több uniós bizottsági és tanácsi szakértői munkacsoportnak, ellátta a FAO Codex Alimen-tarius (nemzetközi élelmiszerkönyv) Magyar Nemzeti Bizottságának titkári feladatait. 2010-től az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségében tevékenykedik, ahol 2013-tól a szövetség titkára és szóvivője volt, majd 2015 január 1-től az ügyvezető igazgatói tisztséget tölti be. Angolul, franciául és németül beszél.

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) 1989-es megalakulása óta a magyarországi élelmiszeripari vállalkozások országos gazdasági, szakmai érdek-képviseleti szervezete. Az ÉFOSZ 8 országos élelmiszeripari szakmai szövetség, egyesülés, valamint több mint 50 közvetlen egyéni tag föderációja. Emellett a szövetség együttműködik más, a föderációhoz nem tartozó, országos szakmai szövetségekkel is. A mintegy 700 közvetett és közvetlen tag tevékenysége szakmánként eltérő súllyal lefedi az élelmiszer-, és italipar tevékenységi, méret, és vállalkozási forma szerinti keresztmetszetét. Tagságuk 1800 milliárd Ft bruttó termelési értéket állít elő, a mezőgazdasági árutermelés 50-55 %-át vásárolja fel és az iparág által alkalmazott munkaerő 75 %-át foglalkoztatja. 1992 óta társult, 2004 óta pedig rendes tagjai az Európai Élelmiszeripari Konföderációnak, a Food-DrinkEurope-nak.

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének elsődleges célja annak elősegítése, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozók a magyar fogyasztókat jó minőségű, biztonságos és reális, a termelési költségekkel arányos, hozzáférhető áron kínált élelmiszerekkel láthassák el. Különösen fontosnak tartják olyan integrált élelmiszer-politika kialakítását, amely elismeri az ágazat nemzetgazdaságban betöltött stratégiai szerepét, és az élelmiszerlánc egységeses egészként történő kezelésére helyezi a hangsúlyt. Mindezek mellett legfőbb küldetésük tagvállalataik hazai és nemzetközi versenyképességének javítását elősegítő szabályozási környezet létrehozásában történő részvétel. Kidolgozzák, tolmácsolják és képviselik az iparág érdekeit védő álláspontot a hazai és uniós törvényalkotó szervek felé. Segítik az élelmiszergyártókat a fo-gyasztói bizalom fenntartásában, és együttműködnek az élelmiszer-láncban tevékenykedő minden résztvevővel.