Budapest Bank


CSR Hungary Díj – Közös ügyek – közös felelősség

 

 

A Budapest Bankról
A Budapest Bank Zrt. az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre, és azóta is a magyar bankpiac meghatározó szereplője, a nyolc hazai nagybank egyike.

Privatizációja révén a bankcsoport tulajdonosa 1995 es 2015 között az amerikai GE (General Electric) volt, majd 2015. június 29-én állami tulajdonba került: az MFB (Magyar Fejlesztési Bank) Csoporthoz tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vásárolta meg.

A Budapest Bank teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál mind a lakosság, mind a vállalatok – ezen belül főként a kis- és középvállalatok – számára. Főbb leányvállalatai a Budapest Alapkezelő Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. A Budapest Bank csoport mintegy 2800 főt foglalkoztat, országos hálózata csaknem 100 bankfiókot foglal magában.

Háttér:
A pénzügyi oktatás évtizedeken át tartó mellőzése miatt generációk nőttek fel anélkül, hogy elsajátíthatták volna a szükséges gyakorlati és elméleti ismereteket, amelyek sokszor a mindennapi pénzügyeik kezeléséhez is elengedhetetlenek. Ezt az elmaradást a kétszintű bankrendszer 1987-es létrejötte óta még nem sikerült pótolni. Bár az elmúlt évek gazdasági változásainak hatására az emberek óvatosabban, körültekintőbben kezelik pénzügyeiket, maradt még teendő.

A Budapest Bank CSR stratégiájában a kezdetektől fogva kiemelt terület a pénzügyi kultúra fejlesztése.
A hazai kereskedelmi bankok között elsőként kezdtek el foglalkozni a lakosság pénzügyi ismereteinek bővítésével, és e területen immár több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.

Céljuk, hogy hozzásegítsék a lakosságot a helyes, átgondolt pénzügyi döntésekhez, és ezzel hozzájáruljanak életminőségük javításához.
Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indítottak, amelyek a lakosság széles körének nyújtanak segítséget a szükséges pénzügyi ismeretek elsajátításában.

A folyamatosan változó igények mentén évről évre bővítik, illetve tovább fejlesztik a pénzügyi ismeretterjesztést célzó programjaik körét. Kezdeményezéseikben munkatársaik is aktívan részt vesznek.

A pénzügyi kultúra fejlesztése

a.) Felelősen az ügyfelekért
Pénzügyi szolgáltatói működésük egyik legfontosabb alapértéke a felelős hitelezés, amely mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkörben érvényesül.
Az átlátható hitelezési politika lényege, hogy a lehető legelőnyösebb banki termékeket és szolgáltatásokat nyújtsák ügyfeleiknek, amelyekre valóban szükségük van, mindezt egyértelműen és világosan kommunikálva.

A Budapest Bank 2009 óta alkalmazza a felelős hitelezési standardokat és 2010-től a felelős banki ügyintézésre vonatkozó standardokat, amelyek fő célja, hogy:

(1.) Képessé tegyék ügyfeleiket az információn alapuló döntések meghozatalára, hogy eldönthessék, ajánlatuk értékes- és anyagilag megengedhető-e számukra;

(2.) Termékeik és folyamataik átláthatóak legyenek;

(3.) Korrekt módon, tisztelettel bánjanak ügyfeleikkel;

(4.) Rugalmasan reagáljanak az ügyfelet érintő, pénzügyi nehézségeket okozó változásokra.

Termékeiket olyan prospektusokkal, információs anyagokkal látják el (nyomtatott és a honlapjukról letölthető formában is), amelyekben mind a termékek működésének sajátosságaira, mind pedig a lehetséges kockázatokra felhívják ügyfeleik figyelmét.

A Tanácsadók fokozottan figyelnek rá, hogy az ügyfél megértse a tudnivalókat, emellett tájékoztatják az ügyfelet a megvásárolt termék összes paraméteréről (kamatokról, díjakról, az előtörlesztés lehetőségéről és díjáról, a biztosítás választhatóságáról, a biztosítási feltételekről stb.).

b.) A lakossági pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló programok, kezdeményezések

1. „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek” program

A Dobbantó programot 2010-ben a Budapest Bank akkori anyavállalata, a GE „Banking on Women” című, a nők pénzügyi ismereteit fejlesztő programja nyomán hívták életre szakmai partnerükkel a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal együttműködve. A képzés a piacon az egyetlen olyan átfogó, kifejezetten nőket megcélzó program, amely egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges ismereteket biztosítja. A Dobbantó felnőttképzési akkreditációval bíró, nemzetközileg is elismert képzés: két európai best practice minősítést is elnyert (ETF, EIGE).

A program központi eleme egy 12 napos kompetenciafejlesztő tréning, ahol a 20-22 résztvevő a vállalkozás indításával, fejlesztésével, marketingjével, menedzsmentjével, pénzügyi forrásteremtésével és adózásával kapcsolatos ismereteket sajátíthat el. Emellett lehetőséget biztosítanak a szakmai kapcsolati háló bővítésére is.

A pénzügyi oktatói modul részeként a Budapest Bank kisvállalkozás-finanszírozási szakértője előadásában kiemelt figyelmet fordít a támogatási formák bemutatására, különös tekintettel azok működésére, sajátosságaira. A képzés költségeihez (amelynek piaci ára közel 300 ezer forint) csupán jelképes hozzájárulást kérnek (ennek összege az ősszel meghirdetett képzés esetén 40 ezer forint), a tréning további költségeit a Budapest Bank finanszírozza.

A Dobbantó tréninget végzett, a mai napig sikeres vállalkozónőkkel videóinterjú-sorozat készült.
A videóinterjúk itt megtekinthetők:  http://www.dobbantoprogram.hu/videotar/

A tréningek mellett mindenki számára nyitott klubeseményeket is szerveznek, amelyek szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, és kiváló lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre.
Az eseményeken meghívott vendégként egy-egy sikeres vállalkozónő is megosztja tapasztalatait az érdeklődőkkel, ezzel is segítve az elhangzottak gyakorlati hasznosítását.
A klubeseményeken a részvétel ingyenes, az esemény szervezésével kapcsolatos költségeket a Budapest Bank finanszírozza.

c.) A „Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért” Alapítvány

1991 szeptemberében 50 millió forint alaptőkével hozták létre a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványt a hazai és határon túli magyar közép- és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás színvonalának fejlesztése érdekében.

Az alapítvány minden évben nyilvános pályázatot ír ki, amelyen közép- és felsőfokú oktatási intézmények, illetve háttérintézményeik, szakirodalmi szolgáltatást nyújtó könyvtárak, közgazdasági kultúrát terjesztő kiadványok (kiadók), alapítványok, egyesületek és szervezetek folyamodhatnak vissza nem térítendő támogatásért.

A pályázók támogatásának fedezete az alapítvány alaptőkéjének hozadéka. A Budapest Bank a működési költségek biztosítása mellett a pályázati keretösszeg kiegészítésével is minden évben hozzájárul az alapítvány céljainak megvalósításához.

Az alapítvány oldala az alábbi linken érhető el: http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktatas.php

d.) MOST! Magazin
A lakosság 2009 óta tájékozódhat olvasmányos, színes formában a pénzügyi világról MOST! magazinjukból, amely útmutatóként is szolgál mindazok számára, akik szeretnék tudatosabban kezelni pénzügyeiket. A magazin tartalmát az ügyféligényeknek, az olvasói elvárásoknak megfelelően színes, érdekes formában, a pénzügyi-banki termékeket minél gyakorlatiasabb módon mutatják be olvasóiknak.

e.) Munkatársak önkéntes szerepvállalása
A pénzügyi tudatosságot célzó kezdeményezésekhez munkatársaik önként csatlakoznak; kollégáik gyakran kapnak megkereséseket oktatási és nonprofit szervezetektől, illetve teremtenek proaktívan lehetőséget arra, hogy pénzügyi ismeretterjesztő előadásokat tartsanak különböző helyi oktatási intézményekben.

2017. március 6. és 17. között zajlott le a European Money Week által szervezett Pénz7 elnevezésű eseménysorozat, amelyen kollégáik is részt vettek általános és középiskolai osztályok pénzügyi előadásain. A fiatal generációk pénzügyi kultúrájának fejlesztését célzó, 23 országot összefogó páneurópai kezdeményezéshez a Budapest Bank minden évben örömmel delegál önkénteseket.

2016 után 2017-ben is a Budapest Bank kiemelt támogatásával valósult meg a PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny.