Jogi nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A csrhungary.eu szerverén elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:
A CSR Hungary minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.csrhungary.eu honlap weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A www.csrhungary.eu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A csrhungary.eu nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A CSR Hungary nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A CSR Hungary weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a CSR Hungary elfogadja, hogy a CSR Hungary-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a CSR Hungary az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve ha erről a szerződő felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A személyes adatok védelme:
A CSR Hungary bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A CSR Hungary tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a CSR Hungary-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a CSR Hungary – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A CSR Hungary kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a CSR Hungary weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a CSR Hungary nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A CSR Hungary – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a CSR Hungary fennálló üzleti, partneri kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Szerzői jog
A CSR Hungary weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a CSR Hungary kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. A CSR Hungarynek nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a CSR Hungary fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A CSR Hungary minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.