CSR Hungary Díj

2023-ben 16. alkalommal hirdetjük meg a CSR Hungary Díjat, a Magyar Üzleti Felelősség Díját. A Díj célja a Magyarországon működő azon cégek, vállalkozások, szervezetek népszerűsítése, kommunikációja (ezáltal versenyképességük, piaci pozíciójának megerősítése-bizalom, hitelesség), akik már a XXI. Század felelős és fenntartható üzleti modell és gazdaság meghonosítására törekednek.

A Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj programja hatékony, elismert platformmá vált a legjobb gyakorlatok megosztására, a benchmarkingra és az egymástól való tanulásra. Ez a program évente lehetőséget kínál a szervezeteknek, hogy bizalmat és tudatosságot teremtsenek az érdekeltek körében. Felelős és fenntarthatósági irányításuk bemutatásával. Ebben nem kis szerepe van a 2006-tól komplex szakmai és kommunikációs háttérként szolgáló CSR Hungary márkánknak.

Ma már néhány éves előkészület után a megújult pályázati struktúra önkéntes védjegyhasználati rendszerrel támogatja a Magyarországon működő vállalkozások hiteles vállalati felelősség menedzsment rendszerét.

Ezt erősítette meg az a tény is, hogy a vállalati társadalmi felelősség szemléleti hátterében egyre erősödik az az igény, hogy az önkéntességen, az adományozáson és a vállalati támogatáson túl, már az üzleti működés egész CSR rendszere mérhetővé váljon.

Mi is a CSR Hungary Díj?

A 2008-ban először meghirdetett (természetesen az előkészítés már a korábbi években elindult) Magyar Üzleti Felelősség Díja, egy hazai „alulról” jövő, önálló kezdeményezés eredménye – európai díjakat is megelőzve –, mely évente értékeli Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, projektjeit, és menedzsmentrendszereit az üzleti szektorban. Összehangolva a helyi értékeket a nemzetközi szakmai igényekkel.

Háttér a CSR Hungary márka

A CSR Hungary 2006 óta a mérhető felelősség, a C(S)R/vállalati felelősség és fenntarthatóság menedzsmentrendszer szintű megközelítése mellett tette le a voksát. Ennek megfelelően 2007 óta a CSR Hungary Hírportál és a CSR Hungary Guideline cikkeiben hangsúlyoztuk, hogy mérhetővé, áttekinthető és ezáltal hitelesebbé lehet tenni megfelelő szakmai eszközökkel a cégek (intézmények) C(S)R teljesítményét.  Ebben nemzetközi partnereink: az MHC International és a CSR International Club.

Az értékelési szempontok alapja

vállalati társadalmi teljesítménymérés (CSP/Corporate Social Performance) modellje, amely a menedzsment és a tulajdonosok/befektetők számára is áttekinthetővé és szakmailag is nyomon követhetővé teszi a felelősség és fenntarthatóság rendszerét a vállalat egészének a működésében.

Ma már a vállalati felelősség és a fenntarthatóság piaci értéket és versenyképességét növelő tényezővé vált. Igaz, hogy másképpen, más formában, de mind a magyar érdekeltségű cégek, mind pedig a külföldi, nemzetközi, globális érdekeltségű cégek magyarországi képviseleteinek üzleti működésében is egyre inkább kikerülhetetlen feltétellé válik.

Nemzetközi szakmai partnerünk: MHC International Ltd.

Védjegy használat

Az önkéntes védjegyhasználati rendszerben résztvevők a több szintes (1. szint- formai, tartalmi követelmények ellenőrzése, 2. szint-szakmai ellenőrzés, 3 . szint a Felügyelő Bizottság döntése a 2 éves védjegyhasználatról- független, hiteles értékelés) ellenőrzéssel, a CSR Hungary Díj védjegyeinek használatával pozicionálják magukat a piacon, az egyes iparágakban, a közbeszerzési folyamatokban, és az egyre tudatosabb fogyasztók és más érintettek felé is. Hozzájárulva a fenntartható és felelős üzleti kultúra terjesztéséhez Magyarországon. A védjegy használata 2 évre szól. A nevezési Díj az 1.év költségeit foglalja magában. A védjegy használóival külön használati szerződés köttetik a meghirdetett 2 év védjegyhasználatára, ami a komplex Védjegyhasználati Programban való részvételt is jelenti.

Fontos!
Kérjük, hogy az adott év aktuális útmutatását mindig olvassa el mielőtt pályázik!
Hisz a védjegy megszerzése nem automatikus a regisztrációs díj befizetésével.
S természetszerűleg a gazdasági, társadalmi, szakmai környezet változásaival lépést tartva módosulhatnak a pályázati feltételek.
2 éves Védjegyhasználati szerződés is köttetik a nyertes pályázóval.

A CSR Hungary Díj elnyeréséhez  a pályázat feltételeinek és szakmai követelményeknek is eleget kell tennie a Pályázónak.

Ne feledje! Egy adományozási, vagy szponzorációs program, vagy külföldi érdekeltségű cég esetében a központ Jelentése (Környezeti, Társadalmi, Fenntarthatósági), vagy egy ppt előadás elküldése még nem elegendő a pályázáshoz.

Figyelem!
A pályázat nem 1 szervezet, 1 üzleti kör tagsági köréhez szól, és 1 pályázat beadásával sem lehet több díjat elnyerni! Azonban 1 pályázó több pályázati anyaggal is pályázhat!