Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

CSR Hungary Díj/Junior kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

MobileKids
– A gyermekek biztonságos közlekedésére való felkészítésének a programja

Háttér:
A Mercedes-Benz Gyár 2012-ben csatlakozott az „Élet Úton – A biztonságos közlekedésre” felkészítés programjához, és célkitűzésként jelölték meg a stuttgarti MobileKids közlekedésbiztonsági program magyarországi integrációját.
A külföldön már sikeres, a Daimler AG által 2001-ben életre hívott program célja, hogy világszerte, így Magyarországon is játékos és szórakoztató módon tegye fogékonnyá az iskolás korosztályokat a mobilitás és a közlekedésbiztonság kérdései iránt.

A német kezdeményezés tematikája, moduljai illeszkednek az Élet Úton programhoz, melynek keretében a Közlekedéstudományi Intézettel karöltve (KTI) egy, a gyermekek biztonságos közlekedésére felkészítésével foglalkozó mintaprojektet indítottak el Kecskeméten a 2014-2015-ös tanévben.

Vállalatuk a Közlekedéstudományi Intézettel feltérképezte, milyen lehetőségek vannak a gyermekek oktatására és felkészítésére ebben a témában. Mivel, a NAT (Nemzeti Alaptanterv) szűkös időkeretben teremt lehetőséget a közlekedési ismeretek oktatására, ezért a projektjük célja Kecskemét város összes általános iskolájának alsó tagozatos osztályaiban komplex közlekedésbiztonsági oktatási program megvalósítása volt, a stuttgarti minta alapelvei mentén, iskolai keretek között.

A pályázat:
A példaértékű kezdeményezés a legfiatalabb iskolás generáció biztonságos közlekedésre való felkészítését, a közlekedéstudatos magatartásforma kialakítását valósítja meg Magyarországon. Együttműködő intézmények és érintettek széles körét vonja be, amelynek eredményeként a gyermekek – későbbi életük során is – képesek lesznek felelős döntések meghozatalára. Az értékteremtő program hozzájárul egy új, minőségi közlekedéskultúra kialakulásához is.

A hazánkban egyedülálló kezdeményezés célja volt továbbá az is, hogy az iskola és a pedagógusok terheit nem növelve teremtsen szemléletformáló nevelési programot. Egységes, tantervi keretbe illeszthető oktatási tanterv kialakítását kívánták megvalósítani, amely egyúttal támogatja a pedagógusok munkáját is.

A járműgyártás meghatározó képviselőjeként a vállalat számára kiemelten fontos a balesetmentes autózás. Különösképpen kötelesség a gyermekek védelme. Központi elem a gyermekek biztonságának védelme, a jövő generációjának megóvása a szülők és a közreműködő intézmények bevonásával. A vállalat egy olyan hosszú távú együttműködés kialakítására törekedett, amely modellként szolgál más gazdasági társaságok, köz- és oktatási intézmények, illetve civil szervezetek számára.

Innováció és eredetiség
Magyarországon a baleset-megelőzés alapvetően állami feladat, mely jellemzően a rendőrség irányításával, az állami szervek és a társadalmi szervezetek, valamint civil kezdeményezéseken keresztül valósul meg.
A versenyszféra egyes szereplői is szerveznek baleset-megelőzési kampányokat, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek nem tagozódnak be egy egységes rendszerbe.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. komplex programja az iskolai tananyag részévé teszi a közlekedésbiztonsági ismeretek oktatását. A MobileKids újszerű megvalósítása ebben a tekintetben, a Németországban, a Daimler AG által megkezdett munka folytatása, újragondolása és továbbfejlesztése is egyben.

A program a közlekedésre nevelés (óvoda, általános iskola, középiskola) időszakát a gépjárművezető képzés részének tekinti. Pontosabban fogalmazva a közlekedésre neveléstől a gépjárművezetés megalapozását várja, miközben a program másik alapelvének is teljesülnie kell, miszerint, csak úgy kerülhetne valaki a jogosítványszerzés közelébe, ha előtte az önálló gyalogos, valamint járművezető szerepre már felkészült – ez a felépülő bizalom elve. A szükséges ismeretek kellő időben való megszerzését a felkészítés moduláris rendszere biztosíthatja, ami minden korosztály számára meghatározza az elvárt ismeretszintet és a kapcsolódó ismeretanyagot.

Társadalmi haszon
A MobileKids-nek köszönhetően a közlekedésre nevelés gyakorlatias képzéssé válik.

A program megvalósulásával kapcsolatban a tapasztalatok azt mutatják, hogy – az oktatási jellegen túl – komoly közösség-formáló erővel is bír. A tanórán kívüli programok erősítik a pedagógusok és a diákok közötti bizalmat, együttműködést, mely a későbbi oktatás során is hasznos. Növeli a gyermekek fogékonyságát a külvilággal szemben, továbbá az önálló feladatmegoldások során fejleszti a logikai és probléma-megoldó képességeiket. Sőt, hozzájárul a szülők közlekedéstudatos magatartásformáinak kialakulásához és megerősödéséhez.

A programnak köszönhetően a gyerekek képesek lesznek felismerni a veszélyhelyzeteket, ismerni fogják a legfontosabb közlekedési szabályokat és a közlekedési jelzéseket, képessé válnak ezt a tudást a forgalomban is hasznosítani a közvetlen környezetükben. Végső soron biztonságosan és önállóan vesznek részt a közlekedésben gyalogosan, kerékpárosan, illetve a közösségi közlekedés „utasaként”.

A program nem új erőforrásokat keres a közlekedésbiztonság, illetve a közlekedők felkészültségének javítása érdekében, hanem a meglévő lehetőségek koordinációjával a hatékonyságot növeli, miközben mindenki az általa felvállalni képes feladatokat végzi el.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kezdeményezése támogatja az amúgy erősen korlátozott országos intézményrendszert, amelyek jelentős erőfeszítései ellenére sem tudják a hiányokat fenntartható és egyenlő esélyeket nyújtó módon kezelni. A program valódi segítséget jelent azon iskolák jelentős részének, amelyek rosszul vannak ellátva a közlekedésre nevelést segítő eszközökkel.

2011-ben a gépjárművezető-képzés rendszerében bevezetésre került az úgynevezett e-learning tanulási forma. Ezt támogatja maga a MobileKids is, amely növeli az elért gyermekek számát.

A programnak is köszönhetően a digitális pedagógia segíti az ismeretek elsajátítását, az új ismeretek feldolgozását, alkalmazását, gyakorlását, motiválja újszerűségével és látványosságával a tanulást, segíti a gyerekek felkészülését, segít őket a folyamatos ismétlésben. Ez azért is fontos, mert a fiatalok nem a jövőbeli gépjárművezető képzés alkalmával találkoznak először ezzel a képzési móddal.

Gazdasági haszon: a munkáltatói márka erősödése
Jelenleg Magyarország szinte minden gazdasági ágazatát egyaránt érinti a szakképzett munkaerő hiánya. Ez ugyanúgy vonatkozik a hazai gépjárműgyártás egyik vezető vállalatára, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-re is. Ebben a munkaügyi környezetben a MobileKids program érdemben járul hozzá, hogy a vállalatról egy alapvetően pozitív, gondoskodó, családbarát imázs alakuljon ki.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nemcsak a jövő közlekedésének aktív alakítója, hanem részt vállal a gyermekek, iskolások oktatásán keresztül egy új közlekedési kultúra megteremtésében. A sikeres MobileKids program ilyen módon erősíti a dolgozók kötődését, növeli a dolgozók motivációját, továbbá hozzájárul, hogy magasabb legyen a vállalathoz jelentkező munkavállalók száma.

Az érintettek elkötelezettsége
A program hazánkban egyedülálló. Ilyen komplex, oktatási keretek között és ennyi intézményben egyszerre megvalósult, hosszútávon fenntartható program a közlekedésre felkészítés területén nem található. A programba bevont intézmények, mint külső érintettek mindegyike kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét, tudatos közlekedésre felkészítését, és régóta jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében. Örömmel üdvözölték és támogatták a program elindítását a szülők is.

Az ORFK-OBB-MBB (Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság – Megyei Balesetmegelőzési Bizottság) évtizedes közlekedésre felkészítési tapasztalatával, továbbá Az Iskola Rendőre program kapcsolati hálózatán keresztül, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) pedig szakmai tudásával segítette a programot. A KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) a fenntartása alá tartozó intézmények bevonásával; az Önkormányzat a fenntartása alá tartozó intézmények motiválásával, illetve a plakátkihelyezések támogatásával támogatta a projektet. A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló óvoda vállalta a „mintaintézmény” szerepét, segítette véglegesíteni az oktatási segédanyagokat és a tantervet. A programnak köszönhetően is tovább erősödött Kecskemét és a gyár kapcsolata.

A mérhető hatás és az előnyök
A projekt keretében 22 kecskeméti általános iskolában tantervi oktatásba bevezetésre került a közlekedésre való felkészítés. 204 osztályból 5200 diák vett részt a 2014-2015-ös tanévben az oktatásban. 204 pedagógus részére ellenőrzött szakmai háttéranyagot biztosítottak. A projektbe bevont gyermekek közlekedési tudása több mint 40%-kal javult a tanév végére. Az intézmények várják a projekt folytatását, sőt többségük már a következő évi tanmenetbe is beépítette.

Az előtte-utána tesztek, illetve a www.kozlekedjbiztonsagosan.hu weboldalon keresztül kitöltött tesztek eredménye alapján az első 5-5 évfolyam jutott be a MobileKids-Kupára, amelyen az osztályok 10-10 fős csapatai mérhették össze a tudásukat.

A 2016-2017. tanévben megvalósult program egyik legnagyobb eredménye, hogy elkészült a Tanári kézikönyv, amely segítséget nyújt a pedagógusoknak az óravázlatok mellett részletesebben is megismerkedni a tananyaggal, felkészülni az órákra. A közlekedésre felkészítés témájában régóta nem készült hasonló összefoglaló szakmai anyag, ezért jelenleg hiánypótló ez a hazai nevelésben.

A MobileKids partnerei
Mercedes-Benz Hungária Kft., Közlekedéstudományi Intézet (KTI), ORFK-OBB Bács-Kiskun megyei Balesetmegelőzési Bizottsága, Kecskemét MJV Önkormányzata, Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Megyeközponti Tankerülete, Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda (mintaintézmény), 22 kecskeméti általános iskola, Füredi Autósiskola, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény, az országos és helyi média.

A program továbbfejlesztése: még több gyermek és pedagógus a programban

A program folytatásának elsődleges célja, hogy az még több gyermeket érjen el, és még több intézményben, osztályban jelenjen meg a közlekedésre nevelés, a gyermekek biztonságos közlekedésre való felkészítése.

A vállalat ezért új célokat tűzött ki: tovább szeretnék növelni az elért gyermekek számát 10 000 főre, valamint bővíteni akarják a programban résztvevő intézmények körét és növelni akarják a kezdeményezésbe bevont pedagógusok számát további járásokban is.

További céljai a programnak a módszertani anyagok, tansegédletek továbbfejlesztése, (csoportos) tanári felkészítő tréning kidolgozása és megvalósítása, illetve a szülők, felnőttek aktívabb bevonása a gyermekek oktatásába. A pedagógusok felkészítésében szeretnének az internet alapú e-learning módszerre áttérni, illetve a tanári kézikönyvet elektronikus formában is rendelkezésre bocsátani.