Németh László

Az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökségi tagja, majd 2012-től elnöke, egyben az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület elnöke is. Mint az egyik legnagyobb családi, mikro- és kisvállalko-zásokat képviselő országos szövetség elnöke, képviseli ezeket a vállalkozásokat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban, a Vállalkozásfejlesztési Tanácsban, a Kézműipari, Kis- és Közép-vállalkozások Európai Szövetségében az UEAPME-ban, az Építőipari Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetségében az EBC-ben, a balti országok szövetségeit és tudományos képző központjait összefogó Hanza Parlamentbe, az Észak-Rajna-Vesztfáliai – Magyar Gazdasági Vegyesbizottságban, a Bajor – Magyar Gazdasági Vegyesbizottságban és a Szlovák – Magyar Gazdasági Vegyesbizottságban. Tagja továbbá az IPOSZ képviseletében a négy magyar vállalkozói szövetséget (ÁFEOSZ, OKISZ, KISOSZ, IPOSZ) tömörítő KÉSZ nevű szervezetnek, és képviseli a munkaadói oldalt az Országos Statisztikai Tanácsban.

Építőipari technikus és vállalkozó, jelenleg is több építőipari céget vezet. 1980 óta dolgozik az építőiparban nagyüzemi építésvezetői szinten, 1998-tól kezdve pedig tulajdonosként. Szakmai pályája során és az ipartestületi munkában jelentős tapasztalatokat szerzett a magyar családi, mikro- és kisvállalkozások működési és gazdálkodási feltételeivel kapcsolatban.

A széleskörű nemzetközi kapcsolatokat kihasználva az elnöksége idején lépett be az IPOSZ olyan projektekbe, amelyek európai szinten CSR témakörrel foglalkoztak. Ezeknek a projekteknek a tapasztalatai folyamatosan továbbításra kerültek az IPOSZ tagsága felé és felszínre hozták a CSR és a családi és mikrovállalkozások közötti kapcsolódások speciális aspektusait.