Vodafone Magyarország Alapítvány

 CSR Hungary Díj / Közös felelősség – közös ügyek

 

 

 

Dolgozói együttműködés ösztönzése
– a Vodafone Önkéntes Közösségen keresztül

A Programról:
A Vodafone Magyarország 2010 őszén kidolgozott egy olyan komplex programot, mely a mai napig folyamatosan fejlődik a vállalati, munkavállalói és kedvezményezetti igényekre építve.

A Vodafone Önkéntes Közösség a vállalat társadalmi felelősségi programjai között jelentős szerepet tölt be, szolgálva ezzel is a Vodafone Magyarország Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célokat.

A vállalat dolgozói negyedévente egy munkanapot pályázhatnak meg önkéntes munkavégzésre és a program megvalósításához pénzbeli támogatás is igényelhető.

Jelenleg 8 stratégiai partnerük van Budapesten, Vácott, Gyömrőn és Miskolcon. Anya- és gyermekotthon lakói, gyógypedagógiai módszertani intézmények tanulói életminőségét kívánják javítani az elvégzett önkéntes munkával.

A programokat folyamatosan nyomon követik.

2012-ben elindították a vezetői önkéntes programot, amikor kb. 60 közép- és felső vezető vesz részt egy közös programon. Ennek hatása érezhető, hiszen a vezetők saját csapataikkal térnek vissza egy-egy helyszínre.

Az önkéntesség lehetőségét a munkatársak egymásnak adják tovább, így a meghirdetésre már nincs szükség, maguktól járnak vissza félévente. A résztvevők létszáma és az önkéntes órák száma az indulás óta folyamatosan növekszik. A munkatársak harmada rendszeresen végez önkéntes munkát.

8 stratégiai partnerük van, hogy az elvégzett munka hatását hosszú távon tudják mérni. Egyik fontos kiválasztási szempont volt, hogy illeszkedjen a szervezetek tevékenysége az alapítványuk fő céljaihoz. Másik szempont volt, hogy a munkatársak ideje ne az utazással teljen, hanem a tényleges munkára tudjanak minél több időt fordítani, így budapesti és környékbeli (Vác és Gyömrő), valós igénnyel rendelkező szervezeteket kerestek, valamint a miskolci kollégák igényeinek megfelelően két nagy miskolci gyermekintézményt vettek fel a listára.

Figyelnek arra is, hogy kisebb és nagyobb (akár 70-120 fős) csapatok befogadására is alkalmasak legyenek az intézmények. Munkatársaik elsősorban olyan felújítási munkálatokat végeznek, melyeket az intézmények kérnek, hiszen az ő igényeikre reagálnak. Az otthonokban élők lakószobáit, egyéb helyiségeket, kertet teszik szebbé. Kifestik a szobákat, új pvc borítást raknak le, új bútorokat raknak össze vagy régieket újítanak fel, dekorációt festenek a falakra, virágot ültetnek, padokat, udvari játékokat raknak össze, sportpályát újítanak fel, homokozókat tesznek rendbe. A felújítási munkálatok mellett sok olyan foglalkozást szerveznek, amit a munkatársak és a gyerekek, a lakók együtt tudnak végezni pl. lekvár főzés, idegen nyelvi órák külföldi kollégákkal, sporttevékenység. Nagy jelentőséggel bír az, amikor a kollégák találkoznak az anyákkal, gyerekekkel, akik az otthonokban laknak vagy az EGYMI-kben tanulnak.

Partnereikkel 3-5, de akár több éven keresztül partnerségben, együttműködésre alapozva dolgozzák ki azokat a megoldásokat, melyekben a vállalat és a partnerszervezet céljai is meg tudnak jelenni.

A Vodafone Magyarország Alapítvány a társadalmi változások katalizátora kíván lenni az emberek életminőségének javítása érdekében. Ahhoz, hogy ezt a célt elérhessék, az alapítvány támogatásokat kíván nyújtani civil partnerei számára, használni kívánja a Vodafone adta hálózati lehetőségeket, a technológiát, valamint az ügyfelekben és a dolgozókban rejlő lehetőségeket.

Az Alapítvány fő célja, hogy elősegítse a bármilyen, szociális vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű, a lemaradt térségben élők, vagy fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedését, rehabilitációját, körülményei javítását, segítse a társadalmi esélyegyenlőség kialakítását.

A társadalmi célokon túl folyamatosan nyomon követik a munkatársaktól érkező igényeket, hiszen fontos vállalati cél a dolgozói elégedettség, a vállalat iránti dolgozói elköteleződés és büszkeség növelése. A társadalmi és vállalati célok megvalósításához olyan partnereket keresnek, akik aktívan részt kívánnak venni a közös munkában, támogatva ezzel a belső és külső célokat.

Eredmények
A stratégiai partnerség 2013-ban lett bejelentve, onnantól intenzíven járnak vissza a 8 szervezethez. Már előtte is voltak elvétve programok ezekben az intézményekben.

–      A szervezetek nagyon elégedettek (ötös skálán ötös érték) az együttműködés színvonalával, az önkéntesek munkavégzésével.

–      Az érintettek 77,5%-nál történt attitűdváltozás, 67%-nál történt életminőségbeli változás, 36%-nál történt képességbeli változás.

–      A szervezetek megítélése a közvéleményben és pénzügyi helyzete javult, valamint több idő fordítható a gyerekekre, családokra.

–      A kollégákat jó érzéssel, örömmel tölti el a programban való részvétel. Nagyban javítja a megértést és az empátiát más emberek iránt. Csapatmunkában való részvételt jelentősen ösztönzi. Közepes mértékű változás tapasztalható az alkalmazkodóképességben. Javasolják más kollégáknak az önkéntes munkavégzést. További önkéntes munkát terveznek. A fiatalabb, újonnan csatlakozó munkatársak részéről a munkahely választásakor az önkéntesség egy fontos szempont. Ez segíti a vállalatot abban, hogy a társadalmi ügyek iránt elkötelezett, tehetséges munkatársakat bevonzza.

–      Nő a munkatársak büszkesége a vállalat iránt. Pozitívan beszélnek a munkatársak a vállalatról. A Vodafone támogatása kommunikálásra került: a kapcsolódó kerületi önkormányzatok képviselő testülete, illetve a fenntartó felé készített éves szakmai beszámolókban, egyéb gyermekvédelmi intézmények felé készített szakmai beszámolókban, a szervezetek honlapján és facebook oldalán, szervezeti hírlevélben.

A Program belső és külső kommunikációja
Az intranetes felületükön létrehoztak egy felületet, ahol a kollégák tájékozódhatnak a program nyújtotta lehetőségekről. Bemutatják a pályázás folyamatát, az igényelhető pénzösszeg mértékét, a nyolc stratégiai partnert, valamint innen érhető el a hatásmérési kérdőív is. Régebb óta a Vodafone-nál dolgozó kollégák közvetlenül az alapítvány munkatársát keresik meg e-mailben, érdeklődve a lehetséges munkák iránt, adott esetben már megemlítve, hogy mely intézményhez szeretnének visszamenni. Ezeknek az e-maileknek a kezelése egyedi úton történik. Az újonnan csatlakozó kollégák figyelmét felhívják a fedélzeti tréning során az önkéntes munkavégzés lehetőségére. Legtöbben 1-2 hónapon belül érdeklődnek is.

A Vodafone Magyarországnál külön meghirdetésre már évek óta nincs szükség, mert a tavaszi és az őszi időszakban mindig nagyon sok jelentkező van. A Szolgáltató Központban szükség esetén a belső kommunikációs csapattal együttműködve szoktak elektronikus hírlevelet kiküldeni a dolgozóknak.

2015 novemberében első alkalommal hirdették meg az Év Önkéntese Díjat a munkavállalók között, jutalmazva ezzel a legaktívabb munkatársat, aki sokat tett az önkéntesség eszmeiségének terjesztéséért.

A programok mennyiségéből és jellegéből adódóan a külső kommunikáció esetében leginkább a közösségi médiára támaszkodnak. A megvalósult programokról a Vodafone Felelősségvállalás facebook oldalán adnak hírt, valamint a Vodafone LinkedIn oldalára teszik ki az összefoglaló kisfilmeke